akopyala - Amin Maalouf - Beatrice'den Sonra Birinci Yüzyıl

Beatrice'ten Sonra Birinci Yüzyıl'ın Amin Maaloufun
yapıtları arasında özel bir yeri var: Öteki yapıtları
gibi geçmişin tarihine oturmuyor, tam
tersine, geleceği öngörmeye çalışıyor.
Ama günümüzün gerçeklerini ve
saplantılarını geleceği taşımasına
karşın yapılan hiç de "falcılık" de-
ğil. Yüzyıllardır Doğu'daki pek
ünlü ve doğacak çocuğun erkek
olmasını sağladığına inanılan
"Skarabe (Pislik Böceği)
Baklaları"ndan esinlenen Batı'nın
açgözlü ilaç firmalarının ürettiği ilaçlar yüzünden
dünyadaki kız çocuklarının doğumu giderek azalıyor.
Kuzey'de bile tehlikeli boyutlara ulaşan bu ayrımcı doğum
yöntemi, yoksul ve bağnaz Güney ülkelerinde, XXI.
yüzyılın başlarında, büyük bir felâkete yolaçıyor:
Güney'den Kuzey'e göçler, isyanlar, içsavaşlar, kız
kaçırmalar... öngörülmeyen bir kaos! Ters tepen bilimsel ve
teknik ilerleme insan eliyle insan türünün geleceğini tehdit
etmeye başlıyor. Yirminci Yüzyıl'da palazlanan Yoksul
Güney - Zengin Kuzey, gerilik ve modernite çelişkisi, Gü-
ney nüfusunun erkekleşmesiyle iyice dayanılmaz boyutlara
varıyor.
Amin Maalouf, çok boyutlu okuma gerektiren bu son derece
"zeki" romanda, yaşanan felâketlerin içinde, bir babanın
kızına olan, derinliği tarifsiz "baba sevgisi"ni de anlatıyor.
Beatrice'ten Sonra Birinci Yüzyıl bir mahşer görüntüsü
çizerken, evrensel kadını (kadınlığın dünyasını) sevgiyle ele
alıyor ve sanki "erkeğin geleceği kadındır" sözünü
kanıtlamak istiyor.