dinler - Şinasi Gündüz / Yavuz Ünal / Ekrem Sarıkçıoğlu - Dinlerde Yükseliş Motifleri

Dinlerde Yükseliş Motifleri ve İslamda Miraç
Şinasi Gündüz - Yavuz Ünal - Ekrem Sarıkçıoğlu

Çeşitli fikir ve motiflerle ilgili benzer düşünce kalıplarına eski ve yeni bir çok
inanç sisteminde rastlamak mümkündür. Üstün güç, yaratılış, ahiret, hesap
ve risalet gibi, insanın kutsalla ilgili yaklaşımlarının özünü oluşturan temel
motiflerle, çeşitli tarihsel olaylar, kişilikler ve figürler konusunda bir çok dinde
var olduğu gözlenen inançlar ve bu inançlar doğrultusunda geliştirilmiş olan
ritüeller, başta Dinler Tarihi olmak üzere Karşılaştırmalı Dinler, Din
Fenomenolojisi ve Din Etnolojisi gibi bilim dallarının temel malzemesini oluşturur.
Dinlerde yükseliş motifini konu edinen bu çalışma, hacim olarak küçük olmakla
birlikte ele aldığı konunun özgünlüğü ve muhtevasının zenginliği yönünden
önemli, kapsam açısından da konuyla ilgili Türkiye'de yapılan ilk çalışmadır.