abbasi - Nahide Bozkurt - Oluşum Sürecinde Abbasi İhtilali

Nahide Bozkurt
Oluşum Sürecinde Abbasi İhtilali


Abbasi İhtilali, bilinçli insanların oluşturduğu bir kadro sayesinde gerçekleşmiş,
bu kadro fikirlerini yayma konusunda son derece idealist davranmış ve yoğun
bir faaliyetin içinde olmuştu. İdealist bir kadronun oluşturduğu Abbasi ihtilal
teşkilatı, İslam Tarihinde son derece mükemmel organize edilmiş ve bu tarz bir
organizasyonla başarıya ulaşmış bir ihtilal girişiminin ilk örneğini oluşturmuştur.

Bu açıdan Abbasi İhtilali, başarısını öncelikle ileri görüşlülüğü, oluşturduğu fikri
altyapı ve geliştirdiği mücadele, taktik ve strateji açısından Muhammed Ali gibi
bir lidere; pratikteki başarısını da ünlü aksiyon adamı Ebu Müslim'e borçludur.
Her iki şahsiyet de çalışmaları açısından tarih çizgisinde güçlü birer lider
formasyonu sergileyerek tarihe önemli katkılarda bulunmuşlardır.
(Arka Kapak)