Kitap 20100512160343 79 6 - M. Cevdet - Müderris Ahmet Naim

“Türkiye’de Avrupa ilimlerinin yayılma tarihinin son elli yılı yazıldığı zaman en başta müdekkik mütercim olarak Ahmet Naim anılacaktır.” İnançalp Ahmet Naim ölümü üzerine hazırlanan ve hakkında yazılan şiir ve yazıları da içeren bu kitabını yayınlarken, Ahmet Naim’in bugünün İslamcılarınca anılış biçimini aklına getiremezdi. Ya Hafız, biraz da kullarına hafıza! (Alıntıdır)