YILDIZ, Bekir
(1933-1998)
Türk roman ve öykü yazarı. Güneydoğu Anadolu insanının sorunlarını dile getirdiği öyküleriyle tanınmıştır.
3 Mart 1933'te Urfa'da doğdu. Çocukluğu polis olan babasının görevi nedeniyle Anadolu'da çeşitli yerlerde geçti. Adana Sanat Enstitüsü'nde başladığı ortaöğrenimini Mersin ve İstanbul Sanat enstitülerinde tamamlayarak 1950'de mezun oldu. Bir yıl fabrikalarda ve atölyelerde çalıştı. 1954'te İstanbul Matbaacılık Okulu Dizgi Bölümü'nü bitirdi. Önce dizgi operatörlüğü, sonra da bir firmanın matbaacılık kursunda, dizgi operatörlüğü öğretmenliği yaptı. 1962'de işçi olarak Almanya'ya gitti. Fabrikalarda meydancı ve montör, basımevlerinde mürettip olarak çalıştı. 1966'da Türkiye'ye döndü ve Asya Matbaası'nı kurdu.
İlk öyküsü 1951'de Tomurcuk adlı çocuk dergisinde çıktı. Edebiyata Almanya'daki yıllarının gözlem ve deneylerinden yola çıkarak yazdığı ilk romanı Türkler Almanya'da ile girdi. Reşo Ağa adlı ilk öykü kitabıyla adını duyurdu. Çeşitli dergilerde yazıları, gazetelerde de röportajları çıktı. Bedrana ve Kara Çarşaflı Gelin öyküleri sinemaya uyarlandı. Kara Vagon ile 1968 May Edebiyat Ödülü'nü, Kaçakçı Şahan ile de 1971 Sait Faik Hikâye Armağanı'nı kazandı.
Öykülerinde Güneydoğu Anadolu insanının gerçekliğini, dış göç olgusunu ve kentteki küçük insanın sorunlarını işlemiştir. Kırsal kesim yaşamından değişik kesitler vererek, iktisadi yoksunlukların doğurduğu sonuçlan, törelere bağlanışın katı kurallarının etkilerini yansıtmıştır. Ağa-köylü ilişkileri, kan davası, kadının ezilmişliği, kaçakçılık, bu öykülerin başlıca temalarını oluşturmuştur. Almanya'ya çalışmaya giden Anadolu insanının yaşantısından kesitler sunduğu öykülerinde ise, bireyin gelişmiş Batı toplumu karşısındaki yabancılaşmasını, onunla çatışmalarını, kendinin de yaşadığı çelişkileri yansıttığı gözlenir. Kentteki küçük insanın sorunlarını dile getirdiği öykülerinde de evlilik kurumunun çarpık yanlan, kapitalist' üretim ilişkilerinin gelişmesiyle birlikte başlayan yabancılaşma olgusu, burjuva dünyasının eleştirisi, geleneksel yaşama biçimine bağlanan kişilerin sürüklendiği açmazlar, kentteki köylünün dramı, küçük insanın olağan serüvenleri başlıca temalar olarak belirir. Öykü röportajlarında da öykülerinde- ki sorunlara eş konuları yansıtmayı amaç edinmiştir.
• YAPITLAR (başlıca): Öykü: Reşo Ağa, 1968; Kara Vagon, 1969; Kaçakçı Şahan, 1970; Sahipsizler, 1971; Evlilik Şirketi, 1972; Beyaz Türkü, 1973; Dünyadan Bir Atlı Geçti, 1975; Demir Bebek, 1977; Şahinler Vadisi, 1981; Mahşerin İnsanları, 1982; Bozkır Gelini, 1985. Oykü-Röportaj: Harran, 1972; Alman Ekmeği, 1974; insan Posası, 1976; Yaman Göç, 1984. Roman: Türkler Almanya'da, 1966; Halkalı Köle, 1980; Aile Savaşları, 1984. Masal: Ölümsüz Kavak, m?, Arılar Ordusu, 1979.
• KAYNAKLAR: M.Ergün, Hikâyemizde Bekir Yıldız Gerçeği, 1975.