akdesnimetkuratprutsefe - Akdes Nimet Kurat - Prut Seferi ve Barışı (Birinci Cild)


Bugünkü Rusya esas itibariyle Petro 1’in eseridir. Rusyanın modern tekniğe, modern teşkilata kavuşması, komşularının arazisine el uzatma siyaseti bilhassa Petro 1 ile birdenbire hızlanmıştır. Petro 1 komşu devletlerin hepsini de yenmiş ve Rusyaya geniş ülkeler katmıştır. Bundan ötürü Ruslar Petro 1 ile hudutsuz öğünürler. Lakin bu meşhur Rus Çarının mağlup olduğu bir tek devlet vardır: Türkiye. 1711 Prut seferi Çarın yegane mağlubiyetidir. Rus tarihçileri bundan ötürü Prut seferinden fazla bahsetmeyi sevmezler ve onu mümkün mertebe geçiştirmeye bakarlar.