smailhakkuzunarlalemder - İsmail Hakkı Uzunçarşılı - Alemdar Mustafa Paşa

Uzunçarşılı’nın ilk baskısı 1942’de çıkan ve o tarihten bu yana hiç basılmamış bulunan eserinin ikinci baskısıdır. Kitabın ilk bölümleri Osmanlı Devleti’nde bilhassa XVIII. asrın son yarısındaki iç karışıklıklar ve âyanlık müessesesinin zorbalığa dönüşen yapısını ele alır. Eserde asıl itibariyle Osmanlı yenilik hareketlerinde mühim rolü olan şahsiyetlerden Alemdar Mustafa Paşa’nın biyografisi konu alınmakla beraber Uzunçarşılı, Alemdar’ı yetiştiren Tirsinikli İsmail Ağa’yı ve onun rakibi olan Silistre âyan ve mütesllimi olan Yılık Oğlu Süleyman Ağa’yı da ele alarak bütünlüklü bir çalışma ortaya koymuştur.