smailhamidanimendtrkirk - İsmail Hami Danişmend - Türk Irkı Niçin Müslüman Olmuştur ?


On sekizinci asrın ilk yıllarına kadar müteassıp Garb’ın ilim aleminde İslamiyet hiç bir zaman bitaraf bir tetkik mevzuu ittihaz edilmemiş, bu sahada neşredilen bütün eserlerde Ehl-i salib asırlarının o kapkaranlık zihniyetiyle mütemadiyen tahkirler ve tezyifler savrulmuş ve bilhassa Avrupa Hristiyanlığını uzun zaman tehdid etmiş olan Müslüman-Türk tehlikesi Papalık makamının da bu gibi nişriyyatı teşvik etmesinde çok mühim bir amil olmuştur.