smailhamidanimendotuzbi - İsmail Hami Danişmend - Otuz Bir Mart Vakası


Sadrazam Tevfik Paşa'nın Dosyasındaki Resmî ve Hususî Vesikalara Göre: 31 MART VAKASI: Şimdiye kadar yayınlanmamış vesikalar bu eserde yer almakta, yakın tarihimizin birçok yönleri ve bilhassa '31 MART Vakası'nın iç yüzü açıklanmaktadır.