akopyalau - Çetin Yiğenoğlu - Üç Bin Yıllık Kavga


"Ermeni sorunu" hangi zaman düzleminde yaşananlarla ilgili? Bazılarının savladığı gibi sadece 1915 olaylarıyla mı sınırlı? Yoksa 1915-1920 arasındaki beş yılda yaşananlardan mı kaynaklanıyor?
Yine bir başka yaklaşıma göre Osmanlı'nın çöküşünde milat kabul edilen 1878 Ayastefanos ve Berlin Antlaşmalarıyla birlikte başlayan ve sürekli tırmandırılan gerginliklerin yaşandığı, o sancılı 40 yılda mı oluştu? Ya da Çetin Yiğenoğlu'nun yaklaşımına göre "üç bin yıllık kavga'nın mı ürünü, bu sorun? Acaba, son üç bin yılda, yaklaşık bin yıl arayla Anadolu'ya gerçekleştirilen dört büyük saldırı mı besleyip geliştirdi bu sorunu?
Batının Anadolu'ya ilk büyük saldırısı Truva üzerinden yapılmıştı; ikinci büyük saldırıyı İskender gerçekleştirdi... Haçlı Seferleri üçüncü büyük saldırıydı... Emperyalist Batı, ilk Haçlı seferinden yaklaşık sekiz yüz yıl sonra Anadolu'ya dördüncü büyük saldırıyı gerçekleştirdi...
Bu saldırılarda Ermenilerin rolü neydi, bu rol, "Ermeni sorunu'nu nasıl etkiledi? Ermenilerin tek istedikleri devlet kurmak mıydı? Ömrü iki saat süren Ermeni devleti ve köy devleti de neyin nesiydi? Bütün bu soruların yanıtı, "Üç Bin Yıllık Kavga"da...