56526 2 - Pierre Marinier - Dua Üzerine Düşünceler - Psikofizyolojik Sebepleri ve Sonuçları


Dua, derin muhtevası hiç akla getirilmeden, zamanın akışı içinde iyice örselenmiş, yoksullaştırılmış kuru bir kavram halindedir hayatımızda. İradi ve ruhi, ayrıca ontolojik ikrar çağrışımlarıyla dolu bir eylem çerçevesi içinde onu yeniden amaçlarımız arasına almanın büyük yararları olacaktır. İnsanın evrende iyice silikleştiği şu hicran çağlarında bilhassa.
(Sunuş'tan)