akopyala - Ali Nesin - Matematik Ve Korku


Ali Nesin, ülkemizde, askerliğini yapmak üzere ABD'den gelip, yaparken beş ay hapsedilip askeri mahkemede yargılandığında tanındı. Aklanmasıyla biten yargılama, gerçekte, soyadına duyulan bir tepkinin yansımasıydı.
Ama Ali Nesin'i Ali Nesin olarak tanıtması gereken, muhakkak ki. bu olay değildir. O'nun ünlü matematikçiliğidir. Kim Korkar Matematikten'in üçüncü basımına yazdığı önsözde şöyle yazıyordu: "Matematik soyut bir bilim olduğundan topium matematiği dolaylı olarak kullanılır. Bu yüzden matematikçi hiçbir zaman zengin olamaz. Matematikçi üne de kavuşamaz. Matematiğe nobel ödülü bile konmamıştır. Yüzyılın teoremini bile kanıtlasa ancak sı-nırlı bir çevrede tanınır."
Bu haksızlığı bu kitabın ortadan kaldıracağını düşünürken, her okuyan için matematiğin biraz daha sevileceğini de umuyoruz. Ali Nesin'in yazılarıyla matematik biraz daha parçamız oiacak. Aynı zamanda Aziz Nesin'in uzun önsözünde de bir matematikçinin yetişmesini izleyeceğiz.