artuklumelikleripdf - Katip Ferdi - Mardin Artuklu Melikleri Tarihi

Katip Ferdi tarafından 1537'de yazılan, 1837'de Ali Emiri tarafından keşfedilerek kitabe ve açıklamalarla zenginleştirilerek Osmanlıca olarak kaleme alınmıştır.
Bu kitap Mardin Tarihi İhtisas Kütüphanesi çalışmaları kapsamında Yusuf Metin Yardımcı tarafından yayına hazırlanmıştır.