barbarop - Gazavat-i Hayreddin Paşa

Kapdan-ı Derya Barbaros Hayreddin Paşa, hatıralarını, bizzat Kanuni Sultan
Süleyman’ın emriyle yazdırmıştır. Paşa anlatmış, söylediklerini, Muradi Sinan
Reis kaleme almıştır. Türk tarihinin mühim kaynaklarından biri olan bu pek
değerli hatıralar, bugüne kadar yayınlanmamıştır.

Türkiye’de 5 el yazması nüshası vardır. Bunların biri Topkapı Sarayı’nda,
diğer dördü ise İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi’nin Türkçe
Yazmalar bölümündedir. Biz, Üniversite Kütüphanesi yazmalanndan 94 ve 2490 numaralı
olanlarının mikrofilmlerini aldırttık. Bu sayımızdan başlayarak sunduğumuz
hatıralarda, 2490 numaralı yazma esas alınmış, fakat yer yer, hareketli olan 94
numaralı yazma ile karşılaştırılmıştır.

Eseri, geniş okuyucu kitlesine sunabilmek için, dilini bugün konuşulan Türkçe’ye
göre sadeleştirdik. Barbaros, önce ağabeyi Oruç Reis’ten bahsetmekte, sonra
"Hayreddin Paşa" olmadan önce taşıdığı "Hızır Reis" adıyla yaptığı faaliyeti
anlatmaktadır. Bu derece önemli bir eseri Türk okuyucusuna verebildiğimiz
için şeref duyuyoruz. Barbaros gibi dünya tarihinin en müstesna amiralinin
hatıralarının bile daha yayınlanmamış olması, Türk tarihinin henüz ne kadar
dokunulmamış bir saha olduğunu göstermektedir.

Hayat Tarih Mecmuası