06041578 - Sadık Erol Er - Emil Cioran, Bir Alacakaranlık Düşünürü


06041578arka - Sadık Erol Er - Emil Cioran, Bir Alacakaranlık Düşünürü
Dünyaya iftira etmekle meşhur olan ve kendi kuşağının en önemli entelektüel figürleri arasında yer alan Cioran, azizler ve mistiklerin gölgesinde soluklandıktan sonra, insandan kaçan bir depresyon düşkününe dönüşmüştür.

Çağına hakim olan dekadansın tinselliğine ilişkin yorumları metafizik esinleriyle selamlayan Cioran, doğmuş olmaktan, varoluşa, ölüme ve teolojiye uzanan geniş felsefi sorun alanlarını tamamen nihilist, kuşkucu, ancak dikkatli ve düşünceli bir tavırla ele alır.

Fransızca yazan Rumen deneme yazarı ve ahlakçısı Emil Michel Cioran 8 Nisan 1911'de Rasinari'de (Romanya) doğdu. On yedi yaşında Bükreş Üniversitesi Felsefe Bölümü'ne girdi. Lisansını Bergson üzerine hazırladığı bir tezle aldı. 1934'te Bükreş'te yayımlanan ilk kitabı Sur les cimes du désespoir (Ümitsizliğin Doruklarında), kendisinin de kabul ettiği gibi, sonradan Rumence ve Fransızca yazdığı her şeyin özünü barındırır. Hayatın trajik boyutundan habersiz olmakla suçladığı Bergsonculuk'tan o dönemde koptu. 1937'de, dini bir krizin ürünü olan ve tartışmalar yaratan kitabı Des larmes et des saints (Gözyaşları ve Azizler Üzerine) yayımlandı. Aynı yıl, Bükreş Fransız Enstitüsü'nden bir burs alarak Paris'e gitti ve oraya yerleşti. 1995 yılında Alzheimer hastalığından öldü. 1947'de Fransızca yazdığı ve Fransa'da yayımlanan ilk kitabı olan Google Page Rankingécis de décomposition'u (1949, Çürümenin Kitabı) şu eserleri izledi (başlıcaları): Syllogismes de l'amertume (1952, Burukluk); La Tentation d'exister (1956, Varolma Eğilimi); Histoire et Utopie, (1960, Tarih ve Ütopya); La Chute dans le temps (1965, Zamanda Düşüş); De l'inconvénient d'être né (1973, Doğmuş Olmanın Sakıncası (Opus, 1997); Aveux et Anathèmes (1981, İtiraflar ve Aforozlar).