kincimesih - Glenn Meade - İkinci Mesih
İsrail'de, Lut Gölü yakınlarında bulunan
Ölü Deniz Parşömenleri, tarihin en müthiş
gizemlerinden birini, Hz. İsa'nın kimliğinin
ve varlığının ardındaki sırrı ortaya koyan
bilgiler içermektedir. Parşömenleri ilk bulan
arkeologun öldürülmesinin üzerinden yıllar
geçer ve kazılar devam ederken peş peşe
ölümler birbirini izler. Parşömenlerde sözü edilen İkinci
Mesih'in kim olduğuna ilişkin sırrın çözülmesi dünyadaki
dengeleri altüst edebilecektir. Gereğinden fazla şey bilen
arkeolog Jack Cane ve. Yasmin Gren'in peşine uluslararası
şebekeler takılınca soluk soluğa bir kovalamaca başlar.
Bir ucu Roma'ya ve Vatikan'a, Amerikalı Papa'ya, kardinallere
ve din adına çevrilen entrikalara, bir ucu Kudüs'e, İsrail'in
Mossad örgütüne, Suriye gizli polisine ve Lut Gölü'nde
kazılar yapan arkeologlara dayanan İkinci Mesih, gerilim dolu
bir roman. Daha önce Türkçede yayınlanan ve çok-satan
listelerinde uzun zaman yer alan altı kitabıyla geniş bir okur
kitlesi edinen Glenn Medde"in gerçek belgelere dayanarak
yazdığı İkinci Mesih, yazarın izniyle ilk kez Türkiye'de
ve Türkçede yayınlanıyor.