turgut - Turgut Özakman - Cumhuriyet / Türk Mucizesi


‘Cumhuriyet’, Türkiye Üçlemesi’nin üçüncü kitabıdır (birincisi Diriliş,
ikincisi Şu Çılgın Türkler). Objektif bilim adamları Milli Mücadele ile
başlayıp Cumhuriyet’le süren bu dönemi Türk Mucizesi diye
adlandırıyorlar. Kitapta, Büyük Zafer’den Türkiye Cumhuriyeti’nin
kuruluşuna kadarki olaylar yer alıyor. Bir yanda cumhuriyetçiler var,
öte yanda bu daha iyi, daha insanca, daha onurlu düzeni istemeyenler.
Ders ve ibret verici, uyarıcı bir dönem.

* Emperyalizmi, paralı askerlerini, işbirlikçilerini yenmek, bu hayasızca
akının kökünü kazımak, kurtuluşun sadece bir parçasıydı. Gerçek
kurtuluş için Batı ülkeleri ile baş edebilecek kadar güçlü olmak,
yoksulluğu, ilkelliği, geriliği, çağdışılığı, bilgisizliği yenmek, aklı özgür
kılmak, aydınlanmayı yaşamak, bağnazlığa son vermek, hoşgörüyü
yerleştirmek, kadın-erkek eşitliğini sağlamak, yüzde doksan üçü
okur-yazar olmayan halkı bilgilendirmek, eğitmek, yurttaş olmalarını
sağlamak, millet olmak, sanayileşmek, salgın hastalıkları kırmak
gerekiyordu. Bunlar ancak barış döneminde başarılabilirdi.

* Mudanya Anlaşması ile Lozan Andlaşması görüşmeleri sırasında
Müttefiklerin tutumları, davranışları, oyunları, tuzakları, üslupları
unutulmaması gereken olaylardır. Lozan bu yüzden eşi bulunmayan,
uzun ve çok çetin bir boğuşma halinde geçmiştir. Kuva-yı Milliye
ruhu ile emperyalizm, Çanakkale’den, Anadolu’dan sonra, Lozan’da
da karşılaşmış ve Kuva-yı Milliye ruhu galip gelmiştir. Lozan’da barış,
‘canavarın karnından sökülüp çıkarılmıştır’.

* Mecliste gelenekçiler ile cumhuriyetçilerin çekişmesi, saltanatın
kaldırılması, Ali Kemal’in yakalanması, Vahidettin’in ve hainlerin
kaçması, karşı-devrimin oluşmaya başlaması, Milli Mücadele’yi
başlatan kadronun ikiye bölünmesi iç sorunların başlıcasıdır.

* Özgürlük, toplumsal uyanışa, değişime de yol açar. Kadınlar
peçelerini atmaya, çarşaftan çıkarak manto giymeye başlar.
Büyük sorunların nasıl çözüleceği daha yoğun olarak konuşulup
tartışılır. M. Kemal Paşa’nın dünyaya kapalı bir doğu ülkesini
cumhuriyete, aydınlanmaya, uygarlığa, çağdaşlaşmaya adım
adım hazırlaması, halkın çağrıya katılması bu dönemin en önemli
özelliğidir. M. Kemal Paşa’nın örnek bir aile olmak için yaptığı
talihsiz evlilik de bu dönemde yer alıyor. Dönem Ankara’nın
başkent olması ve türlü çatışmalardan geçilerek 29 Ekim
1923’te cumhuriyetin ilanı ile sona eriyor.

* Emperyalizmi, paralı askerlerini, işbirlikçilerini yenmek, bu
hayasızca akının kökünü kazımak, kurtuluşun sadece bir
parçasıydı. Gerçek kurtuluş için Batı ülkeleri ile baş edebilecek
kadar güçlü olmak, yoksulluğu, ilkelliği, geriliği, çağdışılığı,
bilgisizliği yenmek, aklı özgür kılmak, aydınlanmayı yaşamak,
bağnazlığa son vermek, hoşgörüyü yerleştirmek, kadın-erkek
eşitliğini sağlamak, yüzde doksan üçü okur-yazar olmayan
halkı bilgilendirmek, eğitmek, yurttaş olmalarını sağlamak,
millet olmak, sanayileşmek, salgın hastalıkları kırmak gerekiyordu.
Bunlar ancak barış döneminde başarılabilirdi.

* Mudanya Anlaşması ile Lozan Andlaşması görüşmeleri sırasında
Müttefiklerin tutumları, davranışları, oyunları, tuzakları, üslupları
unutulmaması gereken olaylardır. Lozan bu yüzden eşi bulunmayan,
uzun ve çok çetin bir boğuşma halinde geçmiştir. Kuva-yı Milliye
ruhu ile emperyalizm, Çanakkale’den, Anadolu’dan sonra, Lozan’da
da karşılaşmış ve Kuva-yı Milliye ruhu galip gelmiştir. Lozan’da barış,
‘canavarın karnından sökülüp çıkarılmıştır’.

* Mecliste gelenekçiler ile cumhuriyetçilerin çekişmesi, saltanatın
kaldırılması, Ali Kemal’in yakalanması, Vahidettin’in ve hainlerin
kaçması, karşı-devrimin oluşmaya başlaması, Milli Mücadele’yi
başlatan kadronun ikiye bölünmesi iç sorunların başlıcasıdır.