akopyala - Dücane Cündioğlu - Türkçe Kuran ve Cumhuriyet İdeolojisi


Mustafa Kemal Atatürk'ün son dileği, ezandan
başka ibadetleri de Türkçe olarak yaptırmak ve Türk
kafasını Arap kafası köleliğinden kurtarmaktı. Türk
Ocağı'na gittiğimiz gün, Kur'an'ı Türkçe'ye çevirmek
konusunu açmıştı. Orada bulunan Kâzım Karabekir
şöyle dedi:
-Kur'an-ı Azîmüşşân Türkçe'ye çevrilemez, Paşa
Hazretleri!
-Niçin çevrilemez efendim? Bu sözünüz, "Kur'an'ın
manası yoktur!" demektir.
-Hayır efendim ama meselâ "Elif-Lâm-Mim"... Ne
diyeceğiz buna?
-Ne demektir 'Elif-Lâm-Mim'?!
-Meçhul efendim...
-Öyle ise karşısına bir sıfır koyar, çevirmeye devam
edersiniz.
FALİH RIFKI ATAY