72010090th - Ahmet Rifat Çalıka - Anıları
Bu anıları yayına hazırlayan Hurşit Çalıka, Ahmet Rifat Çalıka' nın
büyük oğludur. 1918 yılında Kayseri'de doğmuş, Kayseri Lisesini ve
Ankara'da Mülkiyeyi bitirmiştir. İstanbul İktisat Fakültesinde doktora kurs-
larına devam etmiştir. 15 yıla yakın Maliye Bakanlığında Maliye Müfettişi,
Bütçe ve Hazine Genel Müdür yardımcısı olarak görev yapmıştır. 1954
yılında girdiği Washington'da Dünya Bankasında iktisatçı ve kredi işleri
yöneticisi olarak çalışmıştır. Emekli olduğu 1980 yılından sonra da Dün-
ya Bankasında danışmanlık yapmıştır.