eflatun - Platon (Eflatun) - Menon


Menon. Platon tarafından kaleme alınmış yaklaşık otuza yakın diyalog arasında, oldukça öne çıkan üç beş diyalogdan biridir. Menon’ un önemi, herşeyden önce onun filozofun en bilinen eserlerinden biri olmasından kaynaklanır. Diyalogu daha önce hiç okumamış, onunla en küçük bir tanışıklığı dahi olmayan birine, “Hani şu, Sokrates’in hiç matematik bilmeyen bir köleye bir geometri problemini çözdürdüğü diyalog” demeniz yeterli olacaktır. O Menon’a gönderme yaptığınızı bir şekilde anlar. Platon’un rasyonalizminin, öte-dünyacı idealizminin en parlak kanıtlarından biridir, o.