Hiristiyan Turkler in Kisa Tarihi Yakup Aygil 19  35130261 0 - Yakup Aygil - Hıristiyan Türklerin Tarihi

Geçmiş doğru ve önyargısız öğrenilmeden bugüne ve yarına ilişkin söylenenler yazılanlar eksik olmak zorundadır. Bu eksiği-gidermenin yolu ise tarihimizin nesnel bilinmesinden geçer.
Anadolu'nun ve Türklerin tarihlerinin doğru öğrenilmesinde önemli bir eksikte, adı geçen coğrafyada önce Hırıstiyan tarihini sonra da Türk Hıristiyanların tarihini öğrenmektir. Bu ülkemiz sosyolojisinin öğrenil¬mesi açısından da önemlidir.
Ülkemizde bazı kesimlerde köklü bir önyargı ve hatalı bilgilenme var. Oda şu: Türkler adeta İslamla hatta Sünni İslamın bir mezhebi olan Ha-nefilik ile özdeş sayılmaktadır. Sanki Türkler oldum olası İslammış gibi algılanmaktadır. Halbuki bu özdeşleştirme çok hatalıdır.
Türklerin İslam'la tanışmadan önce yaklaşık yazılı tarihe göre 10 bin yıllık bir tarihi var. Çünkü Türklerin İslamla yoğun tanışmaları ve İslamı din olarak seçmeleri 9.10. yüzyıla rastlar.
O yıllardan önce Türkler dinsiz değillerdi. Önceleri çok tanrılı dinler olarak kabul edilen dinlere inanıyorlardı. Daha sonra ise Budist, Manihe-ist v.s. ve Hıristiyan Türklerden sözetmek olası.
Türklerin Hırıstiyanlıkla tanışmalarını ise tarihçiler 2. yüzyıl olarak
kabul etmektedir.