Tanıtım Yazısından:
Ortaçağ Türk Toplumları Hakkında, Divitçioğlu'nun, tarihi "katılaştırma" çabalarının ürünü. kitaptaki dokuz makale yazarın, Kök Türkler'den (552-744) Osmanlı'nın İstanbul'u fethetmesine (1453) kadar uzanan dokuz yüz yıllık dönemi açıklamak/anlamak için geliştirdiği araştırma programının yeni birer halkası.
Divitçioğlu, bu kitapta ortaçağ Türk toplumlarının iktisadi yapılarını, yönetsel ve siyasal erklerini, akrabalık ve soy ilişkilerini, dinsel alanda geçirdikleri evrimleri alışılmadık bir retorikle anlatarak, Türk tarihini "alaturka anlatı" ve "hikaye etme" sanatlarından kurtarıyor.