KARAKTERLER

NİL:18 yaşına dikbaşlı kendi hayatını pek umursamıyan ve kasabadaki laneti
Ortadan kaldıracağı inanılan kişi özel güçü yetenek hırsızı sonradan öğreneceğimiz özere süfenlerden
KAYRA:23 yaşında Şimdiki Temenlerin lideri güçlü bir ve Nile aşık değişik yeteneklere sahip
ANEKO:150 yaşında mirandanın kızı Süfenlerden
FİMES:Süfenlerin lideri bilgin tarafından nil’i koruma görevi verldi özel yetenekleri var
MİRANDA:Süfenk ‘lerin kabilesinden hazin aşkı yüzünden kendini öldürüp tüm kasabayı lanetliyen kişi
SUBAY:Temenlerin eski lideri virgul - Siyah Nefeslanetten dolayı kader bulutuna hapis olmuş virgul - Siyah Nefeskötü kalpli bencil biri sumara’yı öldüren dolayısı ile lanetin başlamasına sebep olan kişi

Bir gülle gelinciğin aşkıyla lanetlenen kasabaya yolu düşen Nil ve karşısına çıkan garipliklerle dolu dünya.

Her şey Nilin arbasıyla kaza geçirip bu garip kasabaya gelmesiyle başlar küçük bir
mecara sonrasına yaşlı Aneko ve Fimesle tanışır ve onlardan bu garip kasabanın hikayesini
dinler Hiyake şöylerdir ‘’Bu kasabanın iki kabilesi varmış.Süfenk’ler Temen’ler iki kabileninde farklı inanışları varmış ortak yek noktaları aynı nehrin suyunu içelermiş bu nehir ksabayı ikiye bölen Tusa nehriymiş fakat nehri farlı günlerde kullanırlarmış çünkü Süfinler Tanrıya Temenler ise suya taparlarmış çok geçmeden bu iki kabile arsında su yüzünden anlaşmazlık çıkmış ve Temenlerin lideri Supay nöbetiçleri geçmek için kabilesin en güzel iki kadınını görevlendirmiş ilki görevin yapmış ama diğeri Miranda Süfenklerin nöbetcisine gönlünü kaptırmış ama Supay buna karşıçıkmış ve Sumarayı Mirandanın gözlerinin önüde öldürür. miranda’da kendini öldürü ve Supayı karanlığa hapseder ama kasabayada büyük bir lanet çöker. Böylece Siyah gül ve gelinciğin hikayesi başlar’’.Nil kasabanın lanetini ortadan kaldırma ve bu iki kabiledeki arkadaşlarını özgür bırakmak için maceraya başlar.Bilginin Femes’in koruması altındayken karşı taraftan Kayra’ya akış olur. Nil ve arkdaşları siyah gülü aramaya başlarlar karanlığa tutsak olan Supayı da onarlı engelemek için ellinden ne geliyorsa yapar .Nil laneti kaldırmaya çalışırken hep kendi geçmişiylevirgul - Siyah Nefeshemde kendi hakkında bilmediği
gerçeklerle yüzeleşir.

Aşkın kendisi bir sihirkenvirgul - Siyah Nefeszamanvirgul - Siyah Nefesmakanvirgul - Siyah Nefesgercek ve olağanüstü arasında sınır tanır mı?
Nilvirgul - Siyah Nefes Kayra’nın aşkıyla kasabanın üzerine çöken lanetten kurtarabilir mi?
Sevdiğiniz kişinin yaşayabilceği sadece bir yılı kalmışsavirgul - Siyah Nefes o bir yılı onunla geçirebilmek için neleri feda edersinz ?