TesevSTKonKapak - Sivil Toplum ve Güvenlik Sektörü Denetimi - Sınırlar ve İmkanlar

Güvenlik Sektörü Reformu Projesi, 1
Güvenlik ve İnsan Hakları Alanlarında Sivil Kapasite Oluşturma ve
Demokratik Bilinci Yükseltme Projesi, 3
Sunuş: Sivil Aktörleri Güçlendirmek ve Türkiye’de Güvenlik Sektörünün
Demokratik Gözetimi, 7
Volkan Aytar
Türkiye’de Sivil Toplum Kuruluşları ve Güvenlik Sektörü Gözetimi:
Sorunlar, Tespitler, Öneriler, 13
Yılmaz Ensaroğlu
Sivil Toplum Kuruluşlarının Güvenlik Sektörü Denetim ve Gözetimine
Katılma Araçları, 25
Feray Salman
Güvenlik Sektörü Gözetiminde Sivil Toplum Kuruluşlarının Savunuculuk
Faaliyetleri ve Avrupa İnsan Hakları Mekanizmalarının Kullanımı, 37
Hakan Ataman
Venedik Komisyonu Sekreteriyle Söyleşi: Demokrasi, Sivillerin Üstünlüğüdür, 78
DÜNYA ÖRNEKLERİ, 81
Kolluk Görevlilerinin İzlenmesi: Dünyadan Örnekler, 83
Özlem Dalkıran
Sivil Toplumun Polis Üzerindeki Gözetimini Güçlendirmek:
Malezya’dan Örnekler, 85
Tim Parrit
Plaza de Mayo Anneleri: “Kayıplar” Hareketi ve Türkiye’deki Yansımaları, 88
Özlem Ülker
Arnavutluk İnsan Hakları Merkezi ve Polisin Demokratik Gözetiminde
Sivil Toplumun Rolü, 91
Özlem Ülker
İçindekiler
TÜRKİYE’DEN ÖRNEKLER, 93
Bilgi Edinme Hakkı: Bir Kanun ve Sivil Toplum Kuruluşları için Önemi, 95
Başak Er
İşkencenin Stratejik Haritalaması, 98
Özlem Dalkıran
İstenmeyen Misafirler: ‘Yabancı Misafirhaneleri’nde Tutulan Mülteciler, 101
Özlem Dalkıran
Güvenlik Sektörü Reformunda İstihbarat Servislerinin Gözetimi, 103
Sezen Yalçın
İstanbul’da Emniyet Güçlerinin LGBTT Bireylere Yönelik Hak İhlallerinin
İzlenmesi ve Raporlanması Çalışmaları, 107
Bora Bengisun
Hrant Dink Dava İzleme Ekibi, 110
Özlem Dalkıran
Derin Devletsiz Sivil Toplum, 112
Aytekin Yılmaz
Sivil Toplum Kuruluşları ve Araştırmacılar Güvenlik Sektörü Gözetimine Nasıl
Bakıyor?, 115

• Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA), 116
• Şanar Yurdatapan, Düşünce Suçu(?)na Karşı Girişim, 118
• Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), 120
• Dilaver Demirağ, Yeşiller, 122
• Özgül Erdemli Mutlu, 126

Yazarlar Hakkında, 129