12019818 17323f4d - Türban Neyi Örtüyor?


Zaman zaman “insan hakları mücadelesi” olarak, zaman zaman ise “demok-
rasi sorunu” olarak sunulan türban konusu yeniden Türkiye’nin bir numaralı
tartışma gündemi haline geldi.
1990’lı yıllarda siyasal İslam’ın yükselişe geçtiği dönemde Türkiye’nin gün-
demine oturan ve o günden bugüne tartışma ekseni sıkça değişen türban,
aradan geçen zamanda özellikle AKP iktidarı döneminde daha fazla tartışılan
bir başlık haline getirildi.
Tarikat ve cemaatlerin meşruluk elde ettiği, gericiliğin devlet kademelerinde
kadrolaştığı ve toplumsal çürümenin hızla arttığı bir dönemde türban tartış-
masının ekseninin AKP tarafından belirlenmesine izin verilmemelidir.
AKP’nin dinci ve liberal ideolojisinin masaya yatırılmadığı, Türkiye’de gerici-
liğin bir dayatmaya dönüştüğü gerçeğinin tartışılmadığı “türban tartışması”,
gericilerin ekmeğine yağ sürmekten başka bir anlam taşımamaktadır.
Bu broşür, türbanın üniversitelerde yasal olmayan bir şekilde serbest bıra-
kıldığı bir dönemde, AKP’nin konuyu kendi istediği eksende tartışmasına
engel olmak için yayımlanmıştır.
Eşitlik ve özgürlük mücadesinin gerçek sahipleri olan komünistlerin türban
tartışmasında “tarafsız” bir konum alması mümkün değildir. Toplumu esir
almaya çalışan dinci gerici ideoloji eliyle, sömürünün her geçen gün boy
attığı bir ortamda komünistler doğru bildiğini toplumla paylaşmak sorumlu-
luğu taşımaktadır.
Broşürün türban tartışmalarındaki kafa karışıklığını gidermekte yardımcı ola-
cağını, ilericileri ve aydınlıktan yana olanların mücadelesini güçlendireceğini
ümit ediyoruz.