12019808 297e77d6 - Dursun Karataş Seçme Yazılar


Kitabın Adı: Dayı SEÇME YAZILAR
Yazarı: Dursun KARATAŞ
Yayınlayan: Boran Yayınevi


Boran Yayınevi geçtiğimiz günlerde "Dayı SEÇME YAZILAR" kitabını yayınladı. Yayınevi kitaba ilişkin olarak Önsöz'de şuna vurgu yapıyordu.

"Seçme Yazılar', inanıyoruz ki, Türkiye devrimini anlamak ve kavramak isteyenler için önemli bir kaynak, devrim yolunda yürüyenlere ise tükenmez bir ışık kaynağı olacaktır."

"Seçme Yazılar" devrimci hareketin önderinin çeşitli tarihlerde kaleme aldığı yazılarından oluşmaktadır. Seçme Yazıların ilk bölümü, 1995-1996 ve1997 yıllarında "Halk için KURTULUŞ", "Zafer Yolunda KURTULUŞ", "Emperyalizme ve Oligarşiye Karşı KURTULUŞ"ta çıkan yazılarından oluşmaktadır.

Yine yazıların bir diğer bölümü, 1996-1999 yılları arasında Devrimci Sol dergilerinde yayınlanmıştır.

510 sayfalık kitabın son bölümünde ise devrimci öğretmenin 2002-2008 yılları arasında halka ve devrimcilere yönelik olarak yayınladığı yılbaşı mesajları bulunmaktadır.

Yaşanılan dönemlerin ve bu dönemlerde siyasi arenada yer alan güçlerin doğru değerlenderilmesini sağlamak, mücadelenin çeşitli sorunlarına çözümler sunmak, devrimci politikanın halk kitleleri tarafından kavranmasını sağlamak amacıyla kaleme alınmış yazılarda, Dayı, hemen her konuyu tartışmıştır.

Bu yazılarda tek tek eylemlere ilişkin değerlendirmelerden, emperyalizmin dünya çapındaki politikalarına, örgüt anlayışına, çalışma tarzına ilişkin devrimci bir ilkenin açılmasından devrimci hareketin durumunun değerlendirilmesine, solun eleştirilerine, burjuvazinin teşhirine kadar hemen her alana ve konuya ilişkin görüşleri vardır. Devrimci hareketin önderi, pratiğiyle olduğu kadar, yazılarıyla da burjuva ideolojisine karşı aşılmaz bir set oluşturmuştur.

Dayı, 38 yıllık devrimci yaşamının her döneminde, ideolojik-politik olarak da üretkendir. Kitabın önsözünde yayınevi bu konuya ilişkin olarak şunları belirtmiştir.

"Her Marksist-Leninist önderde olduğu gibi, teori ve pratiğin birliğini kendi yaşamında somutlamış bir devrimciydi.

Uzun devrimcilik yıllarında sürekli olarak teorik, politik üretkenlik içinde oldu. Devrimci hareketin politikalarına, çeşitli dönemlerdeki örgütlenme biçimlerine bakıldığında görülen zenginlik, somutluk, Dursun Karataş'ın bu üretkenliğinin bir ifadesiydi aynı zamanda.

Bu üretkenliğinin bir yanı da yazılarıydı elbette.

Ve göreceksiniz ki, teori, O'nun için, olması gerektiği gibi, hayatın sorunlarını çözmek, sınıflar mücadelesini geliştirmek için bir araçtır. Daha özet olarak söylemek gerekirse, teori O'nun için, "dünyanın Türkiyesi'nde devrim yapmak için"dir. Dayı'nın yazılarında işte bunun sadeliği ve bunun gücü görülür. Teorik spekülasyonlar, devrime, devrimci eğitime hiçbir katkısı olmayan ve olmayacak şaşaalı çözümlemeler yoktur onun yazılarında.

Dünyayı ve ülkemizi değiştirmek isteyen biri, devrimin sorunlarını çözmek isteyen biri, Dayı'nın yazılarında sorularına cevap bulabilir. Ama Marksizm-Leninizmi, devrim için değil de lafazanlık için öğrenen biri, bu yazılarda istediğini bulamayacaktır."

"Dayı SEÇME YAZILAR" aynı zamanda "Devrime O'nsuz ama O'nunla" yürüdüğümüz sözünü anlamlandıran, onu düşünceleri ve devrimci politikaları ile bir kez daha yanıbaşımızda hissettiğimiz bir eserdir.

Dayımız, önderimiz, kaleme aldığı görüşleri ile bizlere devrimci politikayı öğretmekte, ufkumuzu açmaktadır.

Onun içindir ki, her devrimcinin okuması-kavraması gereken temel kitaplardan birisidir "Dayı SEÇME YAZILAR"...

Dayı, yaşamıyla, şehitliğiyle, politika tarzıyla, sorunlara bakışı ile ve bunlardan, 38 yılın tecrübelererinden, birikiminden süzülüp gelmiş yazılarıyla, bizlere öğretmeye devam edecektir.

Boran Yayınevi; "Seçme Yazılar, onun kılavuzluğunun belgesidir" derken bu gerçeği anlatıyor...