Neslişah / Laledeki Gözyaşı
Nevra Bucak
Aya Kitap / Roman Dizisi

neslisahlaledekigozyasiey1 - Neslişah / Laledeki Gözyaşı

Bu bizim öykümüz.
Bir tutkunun öyküsü. Baş edilmez, onulmaz bir saplantının coşkusu belki de.
Aslında ona yazıldı.
Ona Ait.

... Laledeki Gözyaşı, bir edebiyat uyarlamasıydı, romandan alınmıştı. Sultan III. Ahmed'in sevgili sadrazamı Nevşehirli İbrahim Paşa'nın saltanat yıllarında geçen bir öykü; dahası Lale Devri'nin görkemli atmosferinde yaşanan yasak bir aşkın öyküsü...