Fatih Millet Yazma Eser Kütüphanesi Şubatta yeniden hizmete açılacak.


17 Ağustos depreminde gördüğü ağır hasar nedeniyle restore edilerek yenilenen Fatih Millet Yazma Eser Kütüphanesi Şubatta yeniden hizmete açılacak.

Kütüphanede "Divan-u Lugati't-Türk"ün yanı sıra 30 bin yazma ve matbu eser var.
Kütüphane Müdürü Melek Gençboyacı, 1916 yılında Ali Emiri Efendi tarafından Fatih'teki Feyzullah Efendi Medresesi'nde kurulan kütüphane binasının, 17 Ağustos depreminden ağır hasar aldığını, depremden sonra kütüphanede bulunan eserlerin Beyazıt Devlet Kütüphanesine taşındığını söyledi.

Gençboyacı, kütüphane binasının tekrar tarihi kimliğine kavuşabilmesi için başlangıcı 2000 yılı olan restorasyon işleri ve gerçekleştirilen modernizasyon çalışmalarının sonuna gelindiğini belirterek, binada bugüne kadar zemin ve yapının güçlendirilmesi, cephe restorasyonu, kalem işi ve altın varak süslemeleri çalışmaları ile el yazmalarının dijital ortama geçirilmesi gibi işlemlerin yapıldığını bildirdi.

Melek Gençboyacı, kütüphanede, 30 bini aşkın el yazması, kıymetli eski harfli matbu eser, padişah fermanları, tıp kitapları, minyatürlü tek nüsha eserler bulunduğunu da ifade ederek, bakım ve onarım çalışmaları için bugüne kadar yaklaşık 3 milyon YTL harcandığını kaydetti.

Fatih Millet Yazma Eser Kütüphanesinin bir araştırma ve ihtisas kütüphanesi olduğunu dile getiren Gençboyacı, kütüphanedeki en önemli eserin de Kaşgarlı Mahmud'un yazdığı "Divan-u Lugati't-Türk" adlı eseri olduğunu söyledi.

Kütüphanede "Divan-u Lugati't-Türk"ün yanı sıra padişah divanları, tezhipli minyatürlü tek nüsha nadir eserler ile Türk ve İslam dünyasının dil, edebiyat, tarih, coğrafya, tıp ve sanatla ilgili yaklaşık 30 bin yazma ve matbu eser bulunduğunu anlatan Gençboyacı, eserlerin hemen hepsinin envantere kaydedildiğini ve el yazmalarının 7 bininin dijital ortama aktarıldığını söyledi