[IMG]kc3b6stebekkapakia0 - Köstebek..[/IMG]


Köstebek, Dr. Necip Hablemitoğlu'nun Gülen hareketinin (kitapta Fethullahçılar olarak ifade edilmektedir) yapılanmasını, hedeflerini, söylemlerini ve eylemlerini konu alan kitabıdır. Kitabı yazdığı sürece tehditler alan Necip Hablemitoğlu, 18 Aralık 2002'de kitabı bitiremeden öldürülmüştür. Kitabı, ölümünden sonra yayınlanmıştır.

Kitabın ana fikri Gülen hareketinin emniyet ve istihbarat teşkilatına sızmaya ve bu kurumları ele geçirmeye çalıştığıdır. Bu iddia Fethullah Gülen'in vaazlarından alıntılar yapılarak desteklenmiştir.

Yaklaşık 300 sayfalık bu kitapta çok zengin bir arşiv kullanılmıştır. Özellikle Emniyet Müdürlüğü'nde yürütülen operasyonlar üzerinde durulmuştur. Önemli iddilardan biri de Fethullah Gülen'in ABD ile Türkiye Cumhuriyeti arasında bir çifte ajanlık gerçekleştirdiği tezidir.
Kitabın önsözünde şu cümleler de yer almaktadır: "Yıl 1925. Büyük Atatürk, genç Cumhuriyet'in yurttaşlarına ve dış ülkelere şu tarihi mesajı veriyordu: 'Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler ve meczuplar memleketi olamaz'. Yıl 2002. Türkiye Cumhuriyeti, şeyhler, dervişler, müritler ve meczuplar memleketi olma yolundaki devrimlerden dönüş sürecinin sancılarını yaşıyor"
Kitabın sonsözündeki şu sözler de dikkat çekicidir: "Sizler bu satırları okuduğunuzda, eminim ki, hakkımda bugüne kadar açılmış yüz milyarlarca liralık manevi tazminat davalarına yenileri eklenecektir. Her zaman olduğu gibi kimi siyasiler devreye girerek üniversite rektörünü hakkımda yasal işlem yapmaya zorlayacaktır. Tehditler ve hakaretler hız kesmeyeceki aileme de yönelecektir. Peş peşe gıyabımda kesilen trafik cezaları gelecektir. Gelen duyumlara göre Emniyet ve MİT bünyesinde, gerektiğinde aleyhimde kullanılmak üzere dezenformasyon çalışmaları kapsamında olumsuz bilgi notları ve olumsuz dosyalar hazırlanmıştır. Telefonlarım bir şekilde dinlenmeye devam edecektir. Büyük bir olasılıkla hakkımda imzalı imzasız suç duyurusu yapılacak; TBMM'de aleyhimde soru önergeleri verilecek...Sonuçta belki de ödeyemediğim tazminat hükümlerinden dolayı evime haciz gelecektir. Almanlardan fethullahçılara, Türkiye Cumhuriyeti'nin üniter ve laik yapısına göz diken tüm unsurlara karşı bunca zahmete ve mihnete değer mi diyorsanız, Atatürk'ün manevi mirasçısı olarak evet değer, diyorum. Çünkü Türk'üm ve başka Türkiye yok!"