'Yalnızlığın başkenti'nde bir Şair...

Güncel sorunları da, genel insanlık durumunu da şiirsel bir söylemleanlatan Cemal Süreya'nın şiirinde siyasal boyut da belirgindir.Ancak onun şiirinin siyasallığı, alışılmış bir siyasallık değildir.Çünkü siyasal şiir dendiğinde, çoğunlukla belli bir düşüncenin ya da dünya görüşünün anlatımı ve şiirin estetik boyutunun zayıflaması sözkonusudur. Ancak Süreya'nın şiirindeki siyasallık, güçlü birimgesellik ve tarihsel-kültürel derinlik içerir...


Asıl adı Cemalettin Seber olan Cemal Süreya (1931 - 9 Ocak 1990),adının bir harfini atmış ve bunu şiirinde de dile getirmiştir.İkinci Yeni şiir akımının en önemli adlarından biri olarakhatırlanırsa da kendine özgü bir şiirin yolunu yürüdüğünü söylemekmümkündür. Söyleyiş biçimiyle, imgeleriyle, içinde yer aldığı
kültürel-tarihsel ortamı şiire dönüştürmedeki ustalığıyla önemlişairlerimizden biridir.

Bazı şiirlerinde dil üstüne düşüncelerini, dilin şiirsel bir yorumunu bulabiliriz: ''Sıralanmışlar su boylarına / Bıçaklasoyuyorlar kelimeleri.''

Cemal Süreya, şiirsel söyleminde günlük konuşma diline de yer verir.Günlük dilin sözcükleri ve deyimleri sıkça bulunurşiirlerinde. ''Cemal Süreya'nın şiirinde en can alıcı öğe dil veimgedir. Onu Birinci Yeni şiir geleneğine bağlayan da, ondankesinlikle ayıran da dile yüklediği bu imge gücüdür. Şiir, gündelikdille bu imge dilinin kesiştiği noktada oluşmaktadır.'' (1)

Zamana direnmek...
Günümüzde şair ve üretilen şiir sayısı için belki şiir istatistiklerine gereksinim duyulmaktadır. Süreya ise az yazan birşair olarak dikkati çeker. Şiir kitapları arasında şunlarsayılabilir: Üvercinka (1958), Göçebe (1965), Beni Öp Sonra DoğurBeni (1973), Sevda Sözleri (1984, Uçurumda Açan ile birlikte topluşiirleri), Güz Bitiği (1988), Sıcak Nal (1988), Sevda Sözleri (1990,1995, tüm şiirleri, ölümünden sonra). Yaklaşık kırk yıllık sanatyaşamında yer alan bu şiirkitaplarındaki pek çok şiirin de zamanabaşarıyla direndiğini ve yarına da kalacağını söylemek mümkündür.

Elbette Türk şiir tarihinde hangi şairlerin ve şiirlerin kalıcıolacağını ve iz bırakacağını şimdiden bilemeyiz. Ancak Süreya'nınşiire verdiği önem ve şiire yönelik tutumu, bugün için de örnek olmaişlevini taşımaktadır.

Bir yazısında şairin hayatının şiire dahil olduğunu söylemişti.Gerçekten de onun şiirinin belirgin özelliklerinden biri deyaşadıklarından süzülüp gelmesidir. Aşklarından, sevdiğikadınlardan, yalnızlıklardan söz etmiş, hangi şehirde iseorayı ''yalnızlığın başkenti'' olarak duyumsamıştır. Ancak
Süreya'nın şiirinde yalnızca kişisel yaşantıları değil, aynı zamandaülkesinin ve dünyanın sorunları ve insanlık durumuna ilişkin gözlemleri ve değerlendirmeleri de büyük yer tutar.

Tarihte adı geçmeyen, unutulan ve unutturulan pek çok şeyin sesiniduyurmaya çalışır. Bu konuda özellikle Afrika ve Ortadoğu'dan sözeden şiirlerini hatırlamak mümkündür: ''Afrika hariç değil.''Güncel sorunları da,mgenel insanlık durumunu da şiirsel bir söylemle anlatan Süreya'nın şiirinde siyasal boyut da belirgindir. Ancak onunşiirinin siyasallığı, alışılmış bir siyasallık değildir. Çünküsiyasal şiir dendiğinde, çoğunlukla belli bir düşüncenin ya da dünyagörüşünün anlatımı ve şiirin estetik boyutunun zayıflaması söz konusudur. Ancak Süreya'nın şiirindeki siyasallık, güçlü bir imgesellik ve tarihsel-kültürel derinlik içerir: ''üç anayasaortamında büyüdün/biri akasya/biri gül/biri zakkum.''

Şiirin siyasallığı
Bir söyleşide, şiirimizdeki siyasallık/siyasal şiir konusundaşunları söyler Süreya: ''Tanzimat'tan bu yana şiirimiz hızlı vetoplumsal değişmelere paralel bir gelişme içinde olmuştur. Bu aradayetişmiş şairlerden bazılarının siyasal eylem sahibi olduklarınıgörüyoruz: Namık Kemal , Tevfik Fikret , Mehmet Akif , Nâzım Hikmet , Necip Fazıl Kısakürek ...

(...) Her dönem kendi görüşüne ve çatışmalarına uygun siyasal şiirisunmuştur. Hatta Tanzimat'tan bu yana uzayan şiirimizde şairinsiyasal işlev taşıması açısından bir gelenek kurulduğunu bile söyleyebiliriz. Bu işlev bazan şiirde görünür, bazan da şairin sadece hayatında. Sözgelimi, Tanzimat düşüncesi kendini Namık Kemal'de özetlemiştir. Meşrutiyet, Tevfik Fikret'i yaratmıştır. Bununla birlikte, Nâzım Hikmet'i ayrı tutarsak, içlerinde bir dünya görüşünü, bir ideolojiyi, bir eğilimi ayrıntılara indireni pek azdır.'' (2)

Küreselleşen/küreselleştirilen bir dünyada şiirin siyasallığı üzerinde yeniden düşünmeye ve tavrımızı ortaya koymaya gereksinim olduğunu söylemek yerinde olur. Süreya, en güzel aşk şiirlerini yazdığı gibi en güz el siyasal şiirleri de yazmıştır. Şiir zaten bir güzellik siyaseti içermez mi?

(1) 'Firesiz Bir Şiir' , Mehmet H. Doğan , Yusufçuk, Sayı: 15, Mart
1980.
(2) 'Cemal Süreya İle' , Yusufçuk, Sayı: 15, Mart 1980.
Cumhuriyet 09.01.2005

Mustafa Günay