[IMG]225816k9724tc9 - Kontrgerilla Kıskacında Türkiye[/IMG]
Kontrgerilla Kıskacında Türkiye; kanlı ilmiklerle dokunan son 35 yılımızın öyküsü.

Osmanlı'dan Günümüze Gizli Devlet'le açılan yolda yeni noktalara geliyoruz.

Görünenin ardındaki gerçeklere ulaşma çabası bu kitabın en büyük özelliği.

Glodio'nun Ağları Türkiye'yi Sarıyor

MHP ve Katliamlar

Düşük Yoğunluklu Çatışma Stratejisi

MİT-CIA İlişkileri

Gizli Devlet'in Ekonomi Politiği

Mafyatik Sermayenin Evrim Süreci

Teşkilat-ı Mahsusa'dan Kontrgerillaya

Mossad-CIA Cephesinin Türkiye Kuşatması

Kontrgerilla Doktrininin Devletleşme Süreci

Suat Parlar
Mephisto Yayınları;