intimacy - Hanif Kureishi - Yakınlık


Çeviren: Dost Körpe
Everest yayınları
106 sayfa


İngiliz edebiyatının gözde yazarlarından Pakistan asıllı Hanif Kureishi’nin Türkiye’de yeni yayımlanan Yakınlık adlı romanında evlilikten bunalmış bir adamın düşündükleri, hissettikleri ve geçmişine yaptığı duygusal yolculuklar anlatılıyor.
~Pakize Barışta

Yazar, kendi edebiyatını titizlikle zenginleştirmeye çalışırken, edebiyat da dolaylı olarak gelişiyor ve zenginleşiyor haliyle.
Ama bu her zaman da böyle olmuyor tabii. Yazar bazen –kendine edebi bir kimlik yakıştırarak- son derece iyi niyetle yazmaya başlasa da, edebiyat bu iyi niyetten nasibini alıp da zenginleşemiyor bir türlü. Yazarın iyi niyeti edebi bir iyi esere dönüşmeye yetmiyor çünkü.
Bu gibi durumlara, modern ve postmodern Batı edebiyatında rastlanıyor daha çok. Batı –özellikle Anglo Sakson- uygarlığının, bir tüketim uygarlığına dönüşmesi, yazarı kaçınılmaz olarak etkiliyor. Ve yazı da bazen bu evrenselleştirilmiş tuzağa kaptırabiliyor kendini. Böylece gitgide daha çok ürünleşiyor ve diğer pek çok tüketim ürünü gibi raflardaki yerini alıyor.
Light bir edebiyat, bütün iyi niyetine rağmen eserleşemiyor. Okur ise belki bir dönem için bu tüketim edebiyatının etkisinde kalıyor ama nihai durumda; okuduğu şeyin duygusunda bıraktığı etki(ler) bir sabun köpüğü gibi uçup gidiyor.
Pakistan asıllı Hanif Kureishi, modern İngiliz edebiyatının gözde yazarlarından biri olarak kabul ediliyor artık. Edebiyat olarak Batı’nın dünyaya önerdiği, hatta bir bakıma dayattığı yazarlardan biri o. Ülkemizde yeni yayınlanan ‘Yakınlık’ adlı romanında, kahramanının aracılığıyla; toplumu, toplumunun insanını ve insanı çok yönlü ele alıp; içinde yaşadığı uygarlığı da sorgulayarak incelemeye ve eleştirmeye çalışıyor. Oldukça iyi bir niyet bu, ama bazen iyi niyetler iyi bir eser vermeye yetmeyebiliyor.
Kureishi’nin, Yakınlık romanının bir fikri ve bir felsefisi de var:

“Ama kadife perdeler, yumuşak peynirler, yoğun bir iş hayatı ve son hızla koşabilen çocuklar yeterli değil. Yeterli değilse de değildir. Yeterliymiş gibi yaşanmaz ki. Dünyayı oluşturan hayal gücümüzdür; gözlerimiz canlandırır, ellerimiz biçimlendirir. İstekler dünyayı geliştirir; anlamları almazsınız, verirsiniz. Görmeye meyilli olduğunuz şeyleri görebilirsiniz o kadar, daha fazlasını değil. Yeniyi yaratmak zorundayızdır.”

Yeniyi yaratmak zorundayızdır. Kitabın can alıcı –en azından öyle olması beklenen- felsefesi bu işte. Romanın kahramanı, karısını ve çocuklarını terk etme kararını bu yüzden alıyor anlayacağınız.
Evlilikten fena halde bunalmış bir adamın -kimliği ne olursa olsun- kaçışını, ulvi ve felsefi derin nedenlere bağlamak edebiyatta zorluk çıkarıyor bence. Mutsuzluğun dış güçlerden destek alması; mutsuzluğun gerçek kaynağından uzaklaştırıyor yazarı. Mutsuzluğun özüne hiçbir referansa başvurmadan inebilmek de, tüketim uygarlığının her yazarının harcı olamıyor o da ayrı.
Marks, Gramsci, Lenin, Hegel, Mao ve Althusser; romanın kahramanının kişiliğini oluşturan referanslardan bazıları. Ama bütün bu güçlü referanslara rağmen, karısı ve çocuklarından kaçışını; "aileden daha bencilce bir kurum” olmayışına bağlıyor kahramanımız. Okur, aile kurumunun sebebi hikmetinin derinliklerine inmeyi beklerken, kahramanın pragmatist gerekçesiyle karşılaşıyor birden.
Kahramanın pragmatizminde de tuhaf bir akıl yürütme ve ölçüp biçme durumları var ayrıca:

“Yaşadığım bir sürü depresyonla toplam ne kadar vakit kaybettim acaba? En az üç yıl. Aldığım tüm cinsel hazların toplam süresinden fazladır herhalde.”

Kureishi’nin kahramanı hep böyle yakınıyor durmadan. Karısı Susan’ın yatakta yemek kitabı okumasından yakınıyor, sınıf atlamaya olan özleminden yakınıyor, ondan bundan, bir çok şeyden yakınıyor işte…
O mutsuz bir koca. Küçük burjuvaziden, orta burjuvaziye sıçramış kendi tabiriyle. Ne var ki, yazarın romandaki sınıf atlatma kurgusu ve kahramanın bunalımına yol açan bütün entelektüel kaygılar, edebi bir dekadans içinde sunuluyor okura:

“Onun da küçük –bir fırsatını bulursa büyük- aristokrasiye tuhaf bir düşkünlüğü var… Susan, makam sahibi herkese ilgi duyuyor.”

Bu da hiç hoşuna gitmiyor kahramanımızın. Anlaşılabilir bir sıkıntı bu belki ama, Hanif Kureishi’den biraz daha özenli bir sınıfsal edebi eleştiri beklerdik doğrusu.
Yakınlık, oldukça maskülen bir roman. O bencil kurumu, koca terk ediyor mesela. Romanın ilk sayfasından son sayfasına kadar; kocanın ailesini terk etmeden önceki gece düşündüklerini, hissettiklerini ve geçmişinde yaptığı duygusal yolculukları okuyoruz. Karısı Susan’dan artık bıkmış bir koca o; ama çocuklarını çok seven bir erkek aynı zamanda (bu da ne klasik bir retorik). Bundan sonra evden uzakta geçirmeye karar verdiği hayatını cinsel aşklarla doldurup mutlu olmayı planlıyor. Dekadansın bir roman içeriğiyle ideal buluşması da budur bence.
Peki Hanif Kureishi, neden kadına değil de erkeğe terk ettiriyor aileyi sizce?
Bir yazara böyle bir soru sorulamaz elbette ama, ya sorulursa? Okurun biri, şeytana uyup da bu soruyu hepimizin adına ortaya atarsa, modern edebiyatın temsilcisi Kureshi, bu soruyu nasıl bir problematiğe dönüştürecek cevaplar, o da ayrı bir merak konusu benim için.
Aslında kendine göre bir cevabı var tabii Kureshi’nin, ama ne kadar değeri var bu cevabın, onu da siz tartın:

"Gitmesi gereken erkeklerdir. Bunun için suçlanırlar; ben de suçlanacağım. Suçlamanın gerekliliğini anlıyorum… Bir insanın iradeye, cesarete ya da görev bilincine sahip olsa farklı davranabileceğini düşünmenin. Bazen anarşi çıkacağına ahlakın bilerek çiğnenmesi iyidir, dünyadaki adalet anlayışını ve anlamı korumak adına.”

Bu sözler de, modern Batı edebiyatının bir entelektüel dekadans örneği olsa gerek. Hanif Kureishi’nin romanı bir türlü edebileşemiyor bence. Bir türlü derinleşemiyor.
Duygunun egemenliği yok. Ama buna karşılık Yakınlık’taki tekil karakter egemenliği, erkek egemenliğinin modern Batı edebiyatındaki bir yansıması gibi. Romanda aşk yok, cinsel aşka özlem var sadece. Aşk acısı da yok tabii ama soyut bir özgürlük özlemi var. Ayrıca hiçbir insani ilişki yok romanda. İhtiyaçların belirlediği ilişkiler başka tabii: “Fazla güçlü ve hamarat olsaydım ona ihtiyacım kalmazdı ve ayrılırdık.”
Kısaca, dilsiz bir edebiyat sunumu bence Yakınlık.
İşte hepsi bu.

(ALINTIDIR)