46u8wfs4ua - Siretler ve Suretler


Beşir Ayvazoğlu,
Kapı Yayınları,
2008,
286 sayfa.

Belki bu kitap üzerine söz söylemeden önce yazarından kısaca da olsa bahsetmek gerekiyor. Ayvazoğlu, Anadolu’da doğup, yetişmiş bir insan. Bir Anadolu çocuğunun kısıtlı imkânlar içinde izleyeceği yolu izleyerek o da kendisini yetiştirmiş ve geliştirmiş. Bir başka ifadeyle çevreden gelen ve merkeze eklemlenmek isteyen tüm insanların yürüyüşündeki güzergâhı izlemiş. Öğretmenlik yapmış, Hergün, Tercüman, Türkiye, Zaman gibi sağ ve muhafazakâr gazetelerde çalışıp yazılar yazmış. TRT’de görev almış ve çeşitli dergilerde yöneticilik görevlerinde bulunmuş. Eskilerin tabiriyle velud bir yazar olması sebebiyle pek çok roman, öykü ve deneme kitabına da imza atmış.
Ayvazoğlu Siretler ve Suretler’de çoğu sağ kulvarda yer alan politikacı, yazar, gazeteci ve akademisyenden oluşan bir grup insanı mercek altına almış. Çoğunluğu 90’lı yıllarda Aksiyon dergisinde yayımlanmış olan yazıların bir araya toplanmasıyla oluşturulan kitapta Türk sağının hem bireyler bazında hem de genel olarak bir fotoğrafını görmek mümkün. Kitap, Taha Akyol’dan Recep Tayip Erdoğan’a, Osman Turan’dan Ekrem Hakkı Ayverdi’ye kadar pek çok ismi içeriyor. Bunların yanı sıra Beşir Ayvazoğlu, düşünceleri ve yapıtlarıyla sağ kesim üzerinde etkili olmuş ama çok daha önceki dönemlerde yaşamış ya da kendisinin bizzat tanıma imkânı olmamış bazı isimleri de kitabında tanıtmış. Örneğin Ahmet Hamdi Tanpınar, Nurettin Topçu, Ali Fuat Başgil, İsmail Hami Danişmend ve Enver Paşa gibi. Bir anlamda onlar da bu kitap sayesinde sağ kulvara monte edilmişler. Bununla sağ düşünce dünyasına tarihsel bir bütünlük ve derinlik kazandırılması amaçlanmış gibi görünüyor.
Beşir Ayvazoğlu, bu kitabıyla sağ kesimde faaliyetleri ya da düşünceleriyle etkili olmuş insanları tanıtırken hiç şüphesiz ki, sadece biyografik bir derleme yapmanın çabası içinde olmamış. Ayvazoğlu, bu kitapla çoğunlukla sol kesimde dillendirilen, sağ kesimden entelektüel çıkmadığı iddiasına bir cevap vermeyi de amaçlamış gibi görünüyor.
Söz konusu kitap, bu insanların yetiştikleri ortam, dünya görüşlerinin oluşmasındaki etkenler ve tüm yaşamları boyunca olaylara bakışlarını anlama noktasında Beşir Ayvazoğlu’nun anlatımıyla sosyal ve politik bir çevreyi bize tanıtmayı amaçlıyor. Kısacası sağ kesime sağdan bakan bir kitap Siretler ve Suretler .