Küle Döndüm

Sevdiğini biliyordum
Sevgin ile gülüyordum
Hem de çok seviliyordum
Acılaşmış bal’a döndüm!

Bensiz gecede üşürken
Aşkımla haşir-neşirken
Sevgimle güzelleşirken
İstenmeyen kıl'a döndüm!

Derdi neşeye satandım
Sana heyecan katandım
Ninni olup uyutandım
Bir yabancı, el'e döndüm!

Sana gözüm gibi baktım
Hem cesurdum, hem ataktım
Yâr barındıran yataktım
İstenmeyen çul’a döndüm!

Ben meleği yerde buldum
Her şeyine aşık oldum
Şimdi çoktan unutuldum
Eskimiş bir yıla döndüm!

Çok zaman dostça gözlendim
Bir zaman aşkla izlendim
Sevgin ile filizlendim
Yemyeşildim, al'a döndüm!

Bükülmeyen bileğimin
Nasırından yüreğimin
Güzelliğinden yârimin
Bir çalıydım, güle döndüm!

Güzel sözlere sarıldım
Çok üzüldüm, çok kırıldım
Aşk ülkesinde kraldım
Bir değersiz kul'a döndüm!

Yâr yoluna bakıyordum
Aşka doğru akıyordum
Bülbül olup şakıyordum
Gayrı susmuş dile döndüm!

Hep ardın sıra savruldum
Artık koşmaktan yoruldum
Yalan aşkınla kavruldum
Bir yaylaydım, çöle döndüm!

Sevdim ama kıyamadım
Senden asla cayamadım
Kimselere diyemedim
Sırra perde, tüle döndüm!

Aşkın ilkel yasasından
Firavunun tasasından
Ol Musa'nın asasından
Kana kesmiş Nil'e döndüm!

Haksızın boynuna bindim
Fırtınaydım çabuk dindim
Kuzu gibi de sakindim
Bir denizdim, sel’e döndüm!

Yeşil dalda kırağıydım
Sevenlerin uğrağıydım
Aşıkların durağıydım
Yolcu geçmez yola döndüm!

Kâr etmezdi poyraz bile
Denizlerde düştüm dile
Küçük bir esinti ile
Yalpalayan sala döndüm!

Bir kazandım dolup taştım
Cahilin diline düştüm
Atlas ipekten kumaştım
Giyilmemiş şal’a döndüm!

Yaprak dökmüş bu ağaçta
Aklar arttı siyah saçta
Başına giydiğin taçta
Altın idim, pula döndüm!

Yarıda kaldı düşlerim
Hep sarpa sardı işlerim
Yağmur oldu gözyaşlarım
Kuru çöldüm, göle döndüm!

Yüreğimden vurulalı
Yârim benden ayrılalı
Acısı bende kalalı
Bıçkılanmış dala döndüm!

Sıcacık sevgimden tatmaz
Aşktan yana bir şey katmaz
Bundan gayrı kimse yatmaz
Yârsız kalmış kol'a döndüm!

Gül yâr uzak, aşk tuzaktı
Deli gönlüm O'na aktı
Ayrılık acısı yaktı
Bir ateştim, küle döndüm!

Herkes işinde - gücünde
Sen ülkemin bir ucunda
Kalabalıklar içinde
İnsansız bir il'e döndüm!

Bu gidişle nerden baksak
Bütün sözcüklerim aksak
Şiirlerim sana tutsak
Çin çin öten zile döndüm!

İnsan yanından hoşlandım
Aşkın suyunda haşlandım
Kimsesiz kalıp taşlandım
Yârdan ayrı dula döndüm!

Sendin terkedip de giden
Meyve vermez bu sevgiden
İzmirli’den vazgeçtim ben,
Yine İstanbul'a döndüm!

Dupduru akan bir suydum
Beni ittiğini duydum
Aklımın sesine uydum
Kirli suda mile döndüm!

Aşka, sevgiye vatandım
Ağulara bal katandım
Son sözlerimden utandım
Şimdi sustum, lal'a döndüm!

Sanki şimdi, sözüm diken
Kahrolmasın gönül yıkan
Dayanıklı elmas iken
Çok kırılgan kil’e döndüm!

Kasırga bilmez amanı
Çok estim harman zamanı
Ayıramadım samanı
Savurmayan yel'e döndüm!

Aşkın dolusundan içtim
Çaresiz dertlere düştüm
Sonunda her şeyden geçtim
(Cumali'm her şeyden geçtim)
İşlemeyen pile döndüm!


Cumali Cumalioğlu
09.11.2008-15:15