Gürcü diliyle yazılmış yapıtların tümü Gürcü edebiyatını oluşturur. Yaklaşık 1.500 yıllık bir geçmişi vardır. Şota Rustaveli’nin ünlü destanı Vephistkaosani, Gürcü edebiyatının ilk doruk noktasının oluşturur. Gürcü edebiyatından çok az sayıda yazar ve şair Türkçe’ye çevrilmiştir.


Eski dönem

Gürcü edebiyatı, 4. yüzyılda Hıristiyanlığın benimsenmesinden sonra dinsel kitapların ana dili çevrilmesine duyulan gereksenme sonucunda ortaya çıktı. Çeviri dinsel kitapları, azizlerin yaşamlarını anlatan ürünler izledi. Bu alandaki ilk yapıt, İakop Tsurtaveli’nin 476-483 arasında yazdığı ve Aziz Şuşanik’in yaşamını anlatan Şuşanikis Tsameba’dır (Şuşanik’in Çilesi). Yapıt Gürcüstan’ın 5. yüzyıldaki siyasal ve toplumsal yapısı üzerine bilgi vermesi bakımından da önemlidir.


Gürcü edebiyatı, orta çağda Doğu ve Batı dillerinden yapılan çeviri ve uyarlamalarla gelişti. Buda’ya ilişkin bir Doğu efsanesinden uyarlanan Balavariani, Gürcüce’den Eski Yunanca’ya, Eski Yunanca’dan da Latince ye çevrilerek bütün Ortaçağ Avrupa’sına yayıldı. Ortaçağda Gürcüstan’ın en ünlü eğitim kurumu olan Gelati Akademisi’nden Gürcü Filozof İoane Petritzi, Aristoteles ve öteki Eski Yunan Filozoflarının yapıtlarını Gürcüceye çevirdi. Dönemin tanınmış Gürcü düşünürlerden biri de Arsen İkaltoeli’ydi. Bu dönemin Gürcü edebiyatı İran uygarlığıyla Bizans kültürünün etkisinde kaldı. İlk tarihsel yapıtlar da bu dönemde ortaya çıktı. Sumbat Davitisdze, Bagratlıların tarihini, Leonti Mroveli’nin II. Giorgi’nin hükümdarlığının ilk yıllarına değin getirdiği çalışmayı tamamladı. Kesiş arsen ise “Kurucu” lakabıyla tanınan II. Davit döneminin tarihini yazarak Gürcü tarihini 1126’ya değin getirdi.