Cervantes ve Shakespeare , aynı yılın aynı gününde ( 23 Nisan 1616) kalemlerini susturmuşlardı.Birisi romanda hala aşılamayan şahikası " Don Kişot " 'un yazarıydı;öbürü ise hem İngiliz dilini dirilten bir usta, hem de dünya tiyatro tarihinin şaheserlerini topu topu 52 yıllık ömrüne sığıdırmayı başarmış mucizevi kabiliyetlere sahip bir deha idi.

Lakin Shakespeare'in sessiz sedasız ölümü, hayatı ve kişiliği etrafındaki efsane bulutunun kalınlaşmasını engelleyememiş ve arkasından kopan tartışmalar , O'nun bu eserleri yazacak kıratta birisi olup olmadığından tutun da eserleri yazanın kişiliği ve cinsiyetine kadar uzanmıştır.Hatta meşhur aşk şiirlerini yazanın gerçekte bir kadın olduğu bile iddia edilmiştir.; zira bir kıza değil, bir delikanlıya hitaben yazılmıştır!Böylece koca bir " Shakespeare Efsanesi " literatürü vücuda gelmiş ve " Hamlet " yazarının hakikatte Shakespeare gibi basit bir kasap çırağı ve panayır oyuncusu olamayacağı iddiaları biner sayfalık muhalled cildlerle zehir gibi tartışmalara konu olmuştur.Halihazırda bu tartışma , Oxford Üniversitesi'nden ciddi profesörler eliyle internet üzerinden devam ediyor.

Kaynaklar O'nun hakkında tam bir suskunluk içindedir.Sanki Shakespeare adında biri yaşamamıştır.Bula bula bir imzasını gösteriyorlar, o da evlere şenlik...Beş imzanın beşinde de ayrı yazılmış adı.İmza herbirinde farklı ve bozuk...Bu imzaların " Othello "ların , " Fırtına " ların, " Romeo ve Jüliyet " lerin yazarına ait olması pek muhal görünüyor.Bir tek mektubu var elimizde, o da faizle borç verdiği birine yazılmış.

Devrinde Shakespeare ismiyle tanınan Zat-ı muhterem, ölümünden sonra büyük İngiliz ediblerinin gömüldüğü muteber Westminster Abbey'e değil , bir kilisenin bahçesine gömülmüştür.Üstelik mezarının üstüne yapılan anıtta , bir çuvalın önünde oturmuş bir " tüccar " olarak resmedilmiştir.Eserleri yaygın bir şöhrete ulaştığı zaman, 1748'de uyanık bir hayran tarafından, Stratford'a turist çekmek maksadıyla anıttaki heykelciğin önündeki çuval alınarak yerine bir defter konulmuş, Shakespeare'in eline de kalem tutuşturulmuştur.

Bir tek gün okula gitmeyen, okuma-yazma bilmeyen, kasap çıraklığından yetişme, İngiltere dışına adımını atmamış, kitap okuyamayan, yaşadığı bölgede kitap ve kütüphane bile bulunmayan, bulsa bile Latince kitaplarbasıldığı bir zamanda onları okuyamayacak durumda olan bu Stratford'lu kasabın eserlerinde 15-20 bin kelime kullanmış olması (ki ünlü şair Milton bile ancak 8 bin kelime ile yazmıştı eserlerini), kesif tarih bilgisi, İngiliz, Fransız, İtalyan, hatta Rus saraylarında geçen en hurda ayrıntılardan haberdar olması ve sanatların en zoru kabul edilen trajedi yazmayı öğrenmesi , masonlukla ilgili pek çok sembolik teferruatı eserlerinde hakkıyla ve yerinde kullanması, tıp, tarih, çiçek ilmi, felsefe ve Fransızca biliyor olması, Shakespeare muammasına yeni sırlar ekliyor.Shakespeare adlı zatın bu eserleri yazmasına imkan yok.O zaman kim yazdı bu şaheserleri?

Kimisi , devrin en büyük alim ve yazarı Francis Bacon'ı aday gösteriyor.Shakespeare'in tahtına kimi De Vere'yi,kimisi de Marlow'u layık buluyor.Shakespeare isminin takma olduğu ve bu kasapeskisi ve oyunculuk meraklısının adının, eserleri sahneletebilmek için piyeslerin üzerine kamufle etmek amacıyla yazıldığı da iddialar arasındadır.Mark Twain'den Charles Dickens'a, Schlegel'den Coleridge'e , Walt Whitman'dan Emerson'a kadar hepsi Bacon'ın hakiki Shakespeare olduğuna inanmıştır.