Francesco,” dedi Leonardo, “seni bırakmak istemiyorum, ke*za bu dünyayı birden terk etmek gibi bir amacım yok. Ben her za*man yaşamın bir armağan olduğunu ve onun değerini bil*meyen kişinin onu hak etmediğini söylemişimdir.

Bu yüzden, ya*şamı sonuna kadar hak etmeli, ölüm korkusuyla ona say*gıda kusur etmemeliyiz.” Başını pencereye doğru çevirerek, ek*le*di: “Bak, kış uzun sürdü, ama artık ağaçlar uyanıyor, gü*ne*şin çağrısıyla bütün doğa yeniden canlanıyor. Yeniden do*ğu*yor, görüyor musun?”

Elinizdeki kitap, insanlığa armağan olarak gönderilmiş bir us*ta*nın yaşamını anlatıyor. Yalnızca Kayalıklar Ma*don*nası’nın, Mona Lisa’nın unutulmaz ressamı değil o; son ana dek uçmayı ha*yal etmiş bir çocuk, hayatını çiçeklerin, hay*van*ların ve in*san*ların gizini çözmeye adamış bir Rönesans ay*dı*nı. Su bent*leri, köGoogle Page Rankingüler tasarlamış bir mimar, insan be*de*ni*nin içini çiz*miş, kaydetmiş bir bilim adamı. Bruno Nardini’nin yet*kin ça*lış*ması Leonardo da Vinci / Bir Ustanın Portresi, işi gü*cü bırakıp oku*maya değer.