[IMG]95502475 - İmam-ı Azam”[/IMG]

Kitabın arka kapağında, 1400 yıllık bir oyun deşifre edilmiş ve müthiş bir bağlantı kurulmuş:
Kilise babaları, Hz. Muhammed`e ilk günden beri deccal (antichrist) gözüyle bakmışlar, onu zındık, dinini de zındıklık olarak damgalamışlardır. Batı`nın en büyük şairlerinden biri sayılan İtalyan Dante, ünlü eseri İlahi Komedya`da, Hz. Muhammed`i, cehennemin en alt tabakalarında azap gören zındıklar arasında gösterir. Ünlü fizikçi Newton`a göre, Muhammed kelimesinin ebced hesabıyla rakam değeri 666`dır ve bu rakam, deccal kelimesinin rakamsal tutarının aynıdır.
Öte yandan, İslam`ı, hortlattığı Cahiliye şirk şuuraltıyla yozlaştıran Emeviler, İmamı Azam`a yönelttikleri ithamlar arasına `deccal` ithamını da koydular. Bu ithamı öne çıkarırken yandaşları ulemayı kullandılar. Batılılar ve onlarla işbirliği yapan “müslüman” yaftalı hainler de Hz. Peygamber`in kader savaşı Bedir`e benzeyen savaşlarıyla Kelimei Şehadet`in esir edilmesini engelleyen Gazi Mustafa Kemal`e deccal dediler. Bugün, bu üç deccal ithamının üç temsilcisi, adeta bir teslis sistemiyle bir araya gelmiş, `deccallerin ilki` saydıkları Hz. Muhammed`le sonuncusu saydıkları Mustafa Kemal`e savaş açmışlardır.
Tarihin diyalektiği `Hz. Muhammed-İmamı Azam-Mustafa Kemal üçlüsü`nden, zulme karşı bir birlik çıkarmıştı. Kelimei Şehadet düşmanlarıyla `müslüman` kimlikli hainler bu birliği, emperyalizme destek veren bir teslise dönüştürdüler.
Bugünkü İslam dünyasının ve Türkiye`nin kaderi bu teslisin yarattığı savaş mihverinde belirleniyor. Ya Kelimei Şehadet Düşmanlarının emperyalist teslisi kazanacak yahut da Hazret-i Muhammed-İmamı Azam-Mustafa Kemal üçlüsünün antiemperyalist birliği. (Arka Kapaktan)