kapak 115 belgeduzmeciligi - Prof. Dr. Türkkaya Ataöv Ermeni Belge Düzmeciliği

Prof. Dr. Türkkaya Ataöv
Ermeni Belge Düzmeciliği
Ermeni-Türk ilişkilerine 1980’den önce başlamış olan Prof. Ataöv’ün yabancı dillerde yetmişi aşkın kitap/kitapçığı vardır. Son (2006) iki kitabı New York’ta yayınlanmıştır. Aynı konuda yurtdışındaki dergi ve gazetelerde 44 yazısı basılmıştır.Daha önce ABD de dahil olmak üzere pek çok ülkede de yabancı dillerde yayınlanan bu kitabında Prof. Ataöv, Ermenilerin kendi tezlerini güçlendirmek için başvurduğu sahtekarlıkları ortaya çıkarıyor. Dünya çapında yankı yaratan ve anlaşılmaz bir biçimde Türkiye’de yeteri kadar ilgi görmeyen bu değerli çalışmayı Türk okurlarının hizmetine sunuyoruz.
6. baskı, 160 sayfa, 8 YTL
İÇİNDEKİLER
I. Giriş: Bir Kandırma Yöntemi Olarak Düzmecilik
II. Düzmeciliğin Kısa Geçmişi
III. Ayak Dibindeki Ceset Foto-Kurgusu
IV. Soykırım Fotoğrafı Değil, 1871’in Yağlıboya Tablosu
V. Andonyan Düzmece “Belgeleri”
VI. Mustafa Kemâl ve Nemrut Mustafa
VII. Gene Atatürk, Gene Düzmece Belge
VIII. Mustafa Kemâl’in Kendi Görüşü
IX. Hitler’in Ermeni ‘Uzmanlığı’(!)
X. 1922’de İzmir’i Yakan Kimdi?
XI. Sonuç
Ad ve Konu Dizini