kapak 154 kemale ermek - Gökçe Fırat Kemâle ermek...
Gökçe Fırat
Kemâle ermek...
Tüm dünyada bağımsızlık savaşlarını başlatan kim?
Kemal!
Peki bağımsız bir devlet kurup da hiçbir büyük güce dayanmadan ayakta kalabilen bir tek ülke var mı?
O’nun Türkiyesi'nden başka...
Peki Haçlı ile savaşmış, dini kurtarmış ama laikliğe geçerek halkını özgürleştirmiş bir örnek?
Yine sadece O: Kemal!
Her adımı geleceği gören, her adımı bizim bugünümüzü düşünen bir devrimcilik...
Niceleri geldi geçti, O hâlâ her elde, her evde, her yürekte bir bayrak!
Bunca ülkenin kurucusu, kurtarıcısı, kahramanı arasında hiç halkı tarafından böylesine sevilen, unutulmayan ve hâlâ umut bağlanan biri kaldı mı geriye?
Yok!
Sadece Kemal!
100 yıllık devrimci mücadelenin, mücadelelerin en berrak çözümü:
Yine Kemal!
İşte Altı Ok:
Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Laiklik, Devletçilik, Halkçılık, Devrimcilik
Var mı daha ileri bir sentez?
Daha kapsamlı bir çözüm?
Demek ki:
O’nu anlamak...
O’nun gibi olmak...
Kemâle ermek gerek...
İçindekiler
I-Atatürk, Deniz ve biz
Atatürk, Deniz ve biz
Şiir: Şafak Türküsü-Nevzat Çelik
Şiir: Bir Oğul Büyütmelisin-Adnan Yücel
Olayıdım deme ol...
Hatırla devrimci...
Şiir: Yeryüzü Aşkın Yüzü Oluncaya Dek-Adnan Yücel
“Artık susma yorgun demokrat”
Şiir: Artık susma yorgun demokrat-Ahmet Kaya
Şiir: Soluk Soluğa- Ahmet Telli
Evet, en ağır travma bu
Şiir: Aşkla Sana- Arkadaş Z. Özger
Şiir: Sıra Neferi- Nazım Hikmet
Ulusal kurtuluş için "Asil kan" çizgisi
II-Sosyalist kime denir?
Sosyalizmi doğru kavramak...
Şiir: Türkiye İşçi Sınıfına Selam- Nazım Hikmet
Atatürkçülük ve Sosyalizm
Sosyalist kime denir?
Şiir: Kızılırmak- Hasan Hüseyin Korkmazgil
Nâzım Hikmet insanlık dersi vermeye devam ediyor hâlâ...
Şiir: Hoşçakalın Dostlarım- Nazım Hikmet
O, bu dünyanın gördüğü tek yıldızdı
III-Kemale ermek
“Ya istiklal ya ölüm” diyebilmek...
Şiir: İstanbul’un Hali- Nazım Hikmet
Atatürk yaşasa Atatürkçülerimiz O’na muhalefet ederdi!
Cumhuriyet’in tasfiyesi camiden değil okuldan başladı
İdare-i maslahatçılar ve devrimciler
Sine-i millete
Şiir: Attila İlhan
Kemâle ermek...
IV-Faşizmi Yaşamak
“Kürtler”in Nâzım'ı yok mu?
Şiir: Kuvayı Milliye Destanı- Nazım Hikmet
Ateşi ve ihaneti gördük
Şiir: Kuvayı Milliye Destanı- Nazım Hikmet
Kanla arınırdık kanla kirleniyoruz
Şiir: Kuvayı Milliye Destanı- Nazım Hikmet
Milli gurur, faşizm ve futbol
İçimizdeki katil
Emperyalizmin hedefindeki 1 numaralı komutan
Kim bu faşistler
Şiir: Taranta Babu’ya Mektuplar- Nazım Hikmet
Faşizme karşı Türk Solculuğu
Şiir: Partizan Tanya- Nazım Hikmet
Hitler'den Tayyip'e
Şiir: Attila İlhan
V-Ulusal Sol ve Devrimci Parti
Hasan Hüseyin Korkmazgil
Devrimci parti ihtiyaci
"Yüreğim, yaralı kuşum topla ve aç kanatlarını"
Hasan Hüseyin Korkmazgil-Nehirler Aka Aka
Parti kapatmak ama parti kurarak
Arkadaş Z. Özger-Adak
Ulusal Sol ve Devrimci Parti!
Nikola Vaptsarov-Korkmayın Çocuklar

300 sayfa, 40 YTL