John Reed - Dünyayı Sarsan On Gün


dunyayi sarsan on gun john reed r127318 sz380 - John Reed - Dünyayı Sarsan On Gün

John Reed’in “Dünyayı Sarsan On Gün” adlı kitabını sonuna kadar aynı dikkat ve büyük bir ilgiyle okuduktan sonra bu yapıtı tüm ülkelerin işçilerine yürekten öneririm. Bu kitabın milyonlarca basılarak tüm dillere çevrilmesini istedim, zira proletarya diktatörlüğünü ve proleter devrimin ne,olduğunu anlamak için öylesine büyük bir önemi taşıyan olayların doğru ve son derece canlı bir tablosunu vermektir. Bu gün bu sorular genel olarak bir tartışmayı oluşturmakla birlikte bu fikirleri kabul ya da red etmeden önce hangi taraf tutulacaksa o tarafın tüm olgularını anlamak gerekir. Kuşkusuz ki John Reed’in kitabı, dünya işçi hareketinin bu temel sorunu üzerine ışık tutmaya yardım edecektir. 1919 sonu

V. I. LENİN

Dünyayı Sarsan On Gün, 1917 Sovyet Devrimi|ni olanca canlılığıyla yansıtan bir anlatıdır. Devrimi günbegün izleyen Amerikalı gazeteci John Reed bir tarihçi titizliğiyle, belgelere dayanarak kurar yapıtını. Bu kitabı eşsiz kılan, başkaldırının açığa çıkardığı yaratıcı enerjiyle kaleme alınmış olmasıdır. Öyle ki baş döndürücü bir ivmeyle gelişen onca olay-, gazete haberleri, polemikler, telgraflar, çağrılar ve bildiriler bir solukta okunmaktadır. Umutlu bir anlatıdır Dünyayı Sarsan On Gün. Delik ayakkabılar içinde üşüyen ayakların umudu, isten kararmış izbelerin kararlılığı, aç midelerin cesareti üzerinedir. İşçi sınıfı tarih sahnesine bir kez daha çıkar: Ancak bu kez muzaffer özne olarak… Tarih çizgisinin kırıldığı bu noktada, John Reed|in okurları da sarsıntıya tanık olmaktalar.

(Arka kapaktan)


İNDİR