Türkiye’de İfade Özgürlüğüvirgul - Türkiye’de İfade Özgürlüğü bu alanda yoğunlaşan tartışmalara arka plan bilgisi oluşturma ve sosyolojik bir bağlam kazandırma çabasıyla hazırlandı. Kitabın ilk bölümüvirgul - Türkiye’de İfade Özgürlüğü ifade özgürlüğünün işlevi ve ifade özgürlüğüne getirilen yasal sınırlamaların ne zaman meşru sayılabileceği sorusuna yanıt vermeye çalışıyor. Türkiye’de devletin çıkarlarını merkeze alan uygulamalarınvirgul - Türkiye’de İfade Özgürlüğü geniş kesimler açısından yarattığı mağduriyeti gözler önüne sermeyi amaçlıyor.96318 - Türkiye’de İfade Özgürlüğü

Çalışmanın ikinci bölümüvirgul - Türkiye’de İfade Özgürlüğü “imparatorluktan millet yaratma” projesinin gayrimüslimlervirgul - Türkiye’de İfade Özgürlüğü Kürtlervirgul - Türkiye’de İfade Özgürlüğü Sünni Müslümanlarvirgul - Türkiye’de İfade Özgürlüğü Alevilervirgul - Türkiye’de İfade Özgürlüğü solcularvirgul - Türkiye’de İfade Özgürlüğü kadınlarvirgul - Türkiye’de İfade Özgürlüğü cinsiyet kimliği tercihini özgürce kullananlar ve vicdani retçiler açısından yarattığı ifade özgürlüğü sorunlarını ele alıyor. Edebiyat ve sanatvirgul - Türkiye’de İfade Özgürlüğü insan haklarıvirgul - Türkiye’de İfade Özgürlüğü çevre haklarıvirgul - Türkiye’de İfade Özgürlüğü medya ve muhalif kurumlar gibi alanlarda yaşanan düşünce ve ifade kısıtlamalarını tartışıyor.