Betimleme: Bir varlığı bir olayı bir durumu ya da kavramı zihinde canlanacak biçimde anlatma.