Terbiye, dinî ve millî kurallara uyarak insanın fikren ve bedenen yetiştirilmesidir. Terbiye, bir arada yaşamanın şartlarındandır. Terbiyeye küçük yaşlarda başlanması gerekir. Terbiye alamayanlar toplumda hoş karşılanmaz. Eskiden terbiye ve nezaket Türk toplumuna hâkimdi. Şimdi terbiye işi çok zorlaştı.
1. Aç bırakma hırsız edersin, çok söyleme arsız edersin.
Koruduğun kimseyi aç ve parasız bırakırsan hırsızlık eder. hiç durmadan iş buyurursan kısa zamanda bıkar ve baş kaldırmaya başlar.
2. Ağaç yaş iken eğilir.
İnsan çocuk yaşta daha kolay eğitilir, büyüdüğü zaman da ona söz dinletmek zor olur.
3. Ağanın gözü ata tımardır.
İnsan, emrindeki kişilere bakışı ile de yön verebilir.
4. Atı zapteden gemidir.
Bir iş yerinde veya bir toplumda yönetim ve eğitim olmazsa herkes arsız ve başıboş olur.
5. Baskısız yongayı yel alır; sahipsiz tarlayı sel alır.
Serbest ve disiplinsiz yetiştirilen çocuklar kötü yola çok kolay sürüklenirler.
6. Çocuktu kıyamadım, büyüktü tepemedim.
Çocuklar iyi terbiye edilmezlerse büyüdüklerin de itaat altına alınmaları mümkün olmaz; kimseyi dinlemez.
7. Dayak cennetten çıkmadır.
Dayak korkusu çocuğu günah işlemekten uzak tuttuğu için bir bakıma kutsal
8. Hocanın vurduğu yerde gül biter.
Bir öğretmen öğrencisine sert davranabilir, hatta dövebilir. Ama bunu onun daha iyi öğrenmesi için yapar.
9. Ölürse yer beğensin, kalırsa el beğensin.
Çocuğu öyle yetiştirmeliyiz ki, onu gören "aferin" desin; böyle yetişen insanın ahiret hayatı da güzel olur.
10. Kızını dövmeyen dizini döver.
Çocuğunu iyi yetiştiremeyen ana baba, onun, büyüyünce beceriksiz, işe yaramaz biri olduğunu gördüğü zaman buna çok üzülür.