Iraklama: Sözlü ya da yazılı anlatımda konu dışına çıkalarak konuyla ilgisi bulunmayan sözler söyleme.