Halkbilim: Bir toplumun yarattığı halka özgü kültürel yaratımları gelenek ve görenekleri yaşanılan topraklar üzerindeki farklı töreleri inceleyen bilimdalı.