Geçer Anlam: Bir sözcüğün herkesce bilinen ve kullanılan anlamina verilen ad.