Garipçiler: 1941'de Orhan Veli M. Cevdet Anday ve Oktay Rifat üçlüsü şiirde varolan aşırı duygusallığa şairaneliğe basmakalıp söyleyişe başkaldıran şiirlerini Garip adıyla bir kitapta topladılar. Kitaba koyulan Garip adı zamanla hem üç şairi yansıtan bir kimlik kazandı hem de Türk şiirinde yeni başlayan akımı yansıttı.