Döşeme: Halk öykülerinde giriş bölümüne verilen isim.