Caize: Özellikle Divan edebiyatı döneminde büyüklere varlıklı kimselere sunulan malzumeler için verilen para.